Jak ważna jest rehabilitacja łokcia przekonują się wielokrotnie sportowcy i osoby czynnie uprawiający sport. Najczęstszym następstwem urazów jest przykurcz łokcia. Może on być również następstwem wielu innych schorzeń ortopedycznych.

Rehabilitacja łokcia

Zastosowane po urazie leczenie regeneracyjne i prawidłowo prowadzona rehabilitacja łokcia umożliwiają powrót nawet do pełnej sprawności po przebytym urazie. Wspomaganie rehabilitacji leczeniem biologicznym pozwala u sportowców osiągnąć najlepsze z możliwych rezultatów w leczeniu rehabilitacyjnym stawu łokciowego.

Proces rehabilitacji powinien składać się z fizykoterapii i kinezyterapii. Połączenie tych metod zapewnia najlepsze rezultaty. Najważniejszym celem jest niedopuszczenie do przykurczów łokcia, które bardzo często są następstwem urazów i są trudne w dalszym leczeniu, bo mogą wymagać nawet zabiegów operacyjnych.

Wiele urazów łokcia powinno być zaopatrzone jak najszybciej. To właśnie rodzaj i pierwsze działania po urazie decydują o dalszym leczeniu i następstwach a rehabilitacja i leczenie regeneracyjne to leczenie wspomagają- tłumaczy Dr n med. Dawid MROZIK– specjalista chirurgii ręki i rekonstrukcyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu z HANDPROJECT Clinicw Gdańsku.

Liczne urazy łokcia można zaopatrzyć doskonale bez leczenia operacyjnego. Obecne możliwości regeneracyjne dostępne w ortopedii pozwalają nawet uniknąć leczenia operacyjnego. Istnieje jednak wiele schorzeń, których pierwotne leczenie operacyjne powinno być przeprowadzone jak najszybciej, a w szczególności te, które dotyczą stawów. To właśnie szybka diagnostyka i włączenie odpowiedniego postępowania zapewniają szybki powrót do zdrowia, a odwlekanie leczenia często prowadzi do nieodwracalnych następstw i utrwalonych przykurczów łokcia.

 ODWIEDŹ NAS NA:

Jeśli myślisz, ze możemy Tobie w jakiś sposób pomóc...

skontaktuj się z nami