Przykurcz łokcia może być następstwem wielu schorzeń ortopedycznych. Nie jest to konkretna jednostka chorobowa, lecz następstwo określonego schorzenia. Staw łokciowy jest anatomicznie strukturą bardzo skomplikowaną, zbudowaną z 3 mniejszych stawów: stawu ramienno-promieniowego, ramienno-łokciowego oraz promieniowo-łokciowego bliższego. W jego skład wchodzą powierzchnie stawowe pokryte chrząstką stawową, więzadła, torebka stawowa oraz przyczepy mięśniowe.

Przykurcz łokcia

Najczęstszą przyczyną przykurczu stawu łokciowego są urazy: złamania kości, zwichnięcia, podwichnięcia, uszkodzenia mięśni, ścięgien lub torebki stawowej. Nieprawidłowe lub zbyt długie unieruchomienie może skutkować brakiem pełnego wyprostu łokcia. Dlatego bardzo ważne jest pierwsze zaopatrzenie złamania lub urazu. Obecnie w ortopedii odchodzi się od leczenia przy użyciu gipsu standardowego na rzecz gipsów miękkich, modelowanych lub ortez stawowych, które często lepiej spełniają swoją funkcję. Co nie oznacza, że w niektórych przypadkach zaleca się unieruchomienie gipsowe standardowe.

Wiele urazów łokcia powinno być zaopatrzone jak najszybciej, to właśnie rodzaj i pierwsze działania po urazie decydują o dalszym leczeniu i następstwach- tłumaczy Dr n med. Dawid MROZIK – specjalista chirurgii ręki i rekonstrukcyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu z HANDPROJECT Clinicw Gdańsku.

Liczne urazy łokcia można zaopatrzyć doskonale bez leczenia operacyjnego. Obecne możliwości regeneracyjne dostępne w ortopedii pozwalają nawet uniknąć leczenia operacyjnego. Istnieje jednak wiele schorzeń, których pierwotne leczenie operacyjne powinno być przeprowadzone jak najszybciej, a w szczególności te, które dotyczą stawów. To właśnie szybka diagnostyka i włączenie odpowiedniego postępowania zapewnia szybki powrót do zdrowia, a odwlekanie leczenia często prowadzi do nieodwracalnych następstw i utrwalonych przykurczów łokcia.

 ODWIEDŹ NAS NA:

Jeśli myślisz, ze możemy Tobie w jakiś sposób pomóc...

skontaktuj się z nami