Ortopeda sportowy zajmuje się leczeniem głownie urazów sportowych. HANDPROJECT Clinic jest miejscem gdzie znajdziesz pomoc w leczeniu takich schorzeń sportowych jak: złamania kości, zwichnięcia stawów, skręcenia stawów, urazy mięśni, ścięgien, więzadeł, torebek stawowych, uszkodzenia struktur wewnętrznych stawów jak łąkotki, chrząstka stawowa, więzadła. Zajmujemy się leczeniem regeneracyjnym uszkodzeń wielu struktur narządu ruchu nawet nieoperacyjnym.

Leczenie urazów sportowych

Wiele urazów sportowych powinno być zaopatrzone jak najszybciej, to właśnie rodzaj i pierwsze działania po urazie decydują o dalszym leczeniu i następstwach. - tłumaczy Dr n med. Dawid MROZIK– specjalista chirurgii ręki i rekonstrukcyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu z HANDPROJECT Clinicw Gdańsku.

Liczne urazy sportowe można zaopatrzyć doskonale bez leczenia operacyjnego. Obecne możliwości regeneracyjne dostępne w ortopedii sportowej pozwalają nawet uniknąć leczenia operacyjnego. Istnieje jednak wiele schorzeń, których pierwotne leczenie operacyjne powinno być przeprowadzone jak najszybciej, a w szczególności te, które dotyczą stawów. To właśnie szybka diagnostyka i włączenie odpowiedniego postępowania zapewniają szybki powrót do zdrowia, a odwlekanie leczenia często prowadzi do nieodwracalnych następstw.

Zespół HANDPROJECT Clinic ma wieloletnie doświadczenie w leczeniu urazów sportowych ręki, nogi, stawów oraz mięśni i więzadeł. Dr n. med. Dawid MROZIK z bardzo dobrymi wynikami przeprowadza zarówno procedury operacyjne ibezoperacyjne jako chirurg sportowy.

 ODWIEDŹ NAS NA:

Jeśli myślisz, ze możemy Tobie w jakiś sposób pomóc...

skontaktuj się z nami