Konsultantem HANDPROJECT Clinic jest:

 

Doktor nauk medycznych Dawid MROZIK

Wysokiej klasy specjalista chirurgii ręki i rekonstrukcyjnej,
ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurgii urazowo-ortopedycznej z medycyną sportową. 
Chirurgia ręki i rekonstrukcyjna jest jego pasją od długiego czasu.
Specjalizuje się w wysokospecjalistycznych zabiegach z chirurgii ręki i rekonstrukcyjnej,
nerwów obwodowych, chirurgii łokcia i urazach sportowych.

 

  • Studia medyczne z wynikiem bardzo dobrym ukończył na Lubelskim Uniwersytecie Medycznym.
  • Doktorat w dziedzinie nauk medycznych uzyskał w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym  >>(więcej)
  • Chirurg ręki i rekonstrukcyjny
  • Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z medycyną sportową
  • Specjalista Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych zagranicznych i krajowych:

  •  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki >>(więcej)
  •  Członek Europejskiej Federacji Towarzystw Chirurgii Ręki (FESSH)
  •  Członek Europejskiego Towarzystwa Artroskopii Nadgarstka (EWAS),
  •  Członek Polskiego Towarzystwa Mikrochirurgii
  •  Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

            Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywał w renomowanych ośrodkach w kraju i za granicą.
            
Szkolił się i współpracował ze światowymi autorytetami w zakresie chirurgii ręki i rekonstrukcyjnej

 

 

STAŻE ZAGRANICZNE z Chirurgii ręki i rekonstrukcyjnej m.in. w:

  • University Hospital Southampton NHS Foundation Trust  >> (więcej)
  • Nuffield Health Private Hospitals, UK  >> (więcej)
  • Hampshire, The Wessex Hospital
  • Spire Healthcare, UK Private Hospital  >> (więcej)
  • Royal South Hants Hospital  >> (więcej)
  • Lymington New Forest Hospital


Więcej na:    Federation of European Societies for Surgery of the Hand: MROZIK Dawid MD PhD
                      FESSH: POLAND

      

STAŻE KRAJOWE z Ortopedii i traumatologii oraz medycyny sportowej m.in. w:

  • Klinika Chirurgii Ręki, Ortopedii i Traumatologii, Poznań
  • Klinika Neurochirurgii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
  • Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańsk
  • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Kościerzyna
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Lębork
  • Klinika Torakochirurgii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
  • Klinika Rehabilitacji Narządu Ruchu, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk 
  • Szpital Wojskowy, Lublin

 

 CERTYFIKATY MIĘDZYNARODOWE:

  • X Wrist Surgery Course, Stuttgart, NIEMCY 2016
  • All around the Wrist Certificate, Mediolan, WŁOCHY 2015
  • Certificate Congress of the Federation of European Societies for Surgery of the Hand, Mediolan, WŁOCHY 2015
  • Wrist Surgery, Lyon, Francja 2014
  • Certificate Congress of the Federation of European Societies for Surgery of the Hand, Paris, FRANCJA 2014
  • Certificate Federation of European Societies for Surgery of the Hand: 
   FESSH Hand Training Centre Tour;
   WIELKA BRYTANIA, 2014
  • Certyfikat Congress of the Federation of European Societies for Surgery of the Hand, Belek-Antalya, TURCJA 2013
  • Certyfikat Congress of the Federation of European Societies for Surgery of the Hand, Antwerpia, BELGIA 2012
  • Certyfikat Congress of the Federation of European Societies for Surgery of the Hand, Oslo, NORWEGIA 2011
  • European Wrist Arthroscopy Society Course, Bucharest, RUMUNIA 2010
  • Certyfikat Congress of the Federation of European Societies for Surgery of the Hand, Bucharest, RUMUNIA 2010


       CERTYFIKATY KRAJOWE:

  • Kurs artroskopia nadgarstka, Warszawa, 2016
  • Kurs atestacyjny Postępy w Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Warszawa 2014
  • Certificate of the completion of 20th course fundations of anatomy for ulatrasound-guided regional anesthesia and pain medicine (anatomiczne podstawy anestezji regionalnej i technik leczenia bólu z wykorzystaniem ultrasonofrafii”, Zamość 2014
  • Zastosowanie płytkopochodnych czynników wzrostu (PRP) w ortopedii, Otwock, 2014
  • Kurs Onkologia Narządu Ruchu, Lublin 2013
  • Complete Course AO Trauma – Principles in Operative Fracture Management, Lublin 2013
  • Rozpoznawanie i leczenie rozwojowych dysplazji stawów biodorowych, Gdańsk, 2012
  • Certyfikat 6th International Poznań Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery, Poznań 2012
  • Certyfikat 5th International Poznań Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery, Poznań 2011
  • Kurs Współczesne chirurgiczne metody zaopatrywania deformacji stopy, Łódź 2010
  • Kurs Chirurgia kolana, Gdańsk 2010
  • Kurs Artroza i alloplastyka stawów, Gdańsk 2010
  • Kurs Zaburzenia metabolizmu tkanki kostnej, Warszawa 2010
  • Kurs Dysplazji stawu biodrowego, Lublin 2010
  • Kurs artroskopii barku, Rudna Mała-Czarna 2010
  • Kurs Zapalenia Kości i stawów, CMKP Warszawa 2010
  • Kurs Mikrochirurgii, Poznań 2010
  • Kurs Chirurgii Kręgosłupa, Poznań 2010
  • Kurs Nowoczesnych zasad osteosyntezy, CMKP Warszawa 2010
  • Kurs Wrodzone i nabyte wady stóp, CMKO Warszawa 2009
  • Kurs Reumatoortopedia, Warszawa 2009
  • Kurs Chirurgii Ręki i Rekonstrukcyjnej, Poznań 2009
  • Wrist Artroscopy Course, Poznań 2009
  • Certyfikat Congress of the Federation of European Societes for Surgery of the Hand, Poznań 2009
  • Kurs artroskopii barku, Warszawa 2009

 

UCZESTNIK SYMPOZJÓW I ZJAZDÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZYCH: 

  • VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, Gdańsk 2015
  • XL Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii, Wrocław 2014
  • VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, Łódź, 2013
  • 100-lat Ortopedii Polskiej, Dni Ortopedyczne, Poznań, 2013
  • XIII Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne „Diagnostyka obrazowa w ortopedii”, Wdzydze Kiszewskie, 2012
  • VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, Bydgoszcz 2011
  • X Bieszczadzka Konferencja Artroskopowa „Postępy w artroskopowym leczeniu urazów i schorzeń stawu barkowego”, 
   Rudna Mała-Czarna, 2010
  • X Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne „Diagnostyka obrazowa w ortopedii”, Wdzydze Kiszewskie, 2009

 

WYKŁADY KRAJOWE I ZAGRANICZNE:

  • Minimal endoscopic surgery for treatment the cubital tunnel syndrome, Gdańsk 2015
  • Wyniki zastosowania mikrotenotomii bipolarnej w leczeniu łokcia tenisisty, Wrocław 2014
  • Socjoekonomiczna analiza endoprotezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych w województwie pomorskim w latach 2006-2011, Wrocław 2014
  • Orthopaedic problems in the hip and knee arthroplasties in elderly, Gdańsk University of Technology 2013 >> (więcej)
  • Socjoekonomiczna analiza endoprotezoplastyki stawów biodorowych i kolanowych w województwie pomorskim w latach 2006-2011; rozprawa doktorska; GUMED, Gdańsk 2013
  • Wyniki zastosowania bipolarnej mikrotenotomii w leczeniu łokcia tenisisty, VII Zjazd PTCHR, Łódź 2013
  • Efectiveness of bipolar radiofrequency in the operative treatment of lateral epicondylitis;
   XVIIth FESSH Congress Antwerpen; BELGIA 2012
  • Ultrasonographic evaluation of results of treatment tenis elbow using RF-based mikrotenotomy;
   XIII Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne: Diagnostyka obrazowa w Ortopedii; Wdzydze Kiszewskie 2012
  • Dabigatran vs. low molecular weight heparin in preventing venous thromboembolism after elective hip and knee arthroplasty: Evaluation of celected clinical parameters >> (więcej)

        Prywatnie mieszka w Gdańsku, dużo podróżuje, aktywnie uprawia sport.
        Ceni prywatność oraz kulturę osobistą. Wymaga dużo od siebie, ale również od ludzi, 
        z którymi pracuje oraz od swoich pacjentów.

 

        Motto życiowe:  "Medycyna jest sztuką, zaś życie i zdrowie sztuką wyboru"

 

Wybrane certyfikaty (akredytacje) zagraniczne i krajowe

 

WŁOCHY
Certificate All around the WristWŁOCHY Certificate All around the Wrist

WŁOCHY

 

WŁOCHY
Certificate Federation of European Societes for Surgery of the HandWŁOCHY Certificate Federation of European Societes for Surgery of the Hand

WŁOCHY

 

FRANCJA
Certificate Federation of European Societes for Surgery of the HandFRANCJA Certificate Federation of European Societes for Surgery of the Hand

FRANCJA

 

WIELKA BRYTANIA
FESSH AwardWIELKA BRYTANIA FESSH Award

WIELKA BRYTANIA

 

NORWEGIA
Certificate Federation of European Societes for Surgery of the HandNORWEGIA Certificate Federation of European Societes for Surgery of the Hand

NORWEGIA

 

FRANCJA
Wrist Surgery InnovationsFRANCJA Wrist Surgery Innovations

FRANCJA

 

BELGIA
Certificate Federation of European Societes for Surgery of the HandBELGIA Certificate Federation of European Societes for Surgery of the Hand

BELGIA

 

FRANCJA, Advanced International Wrist Surgery CourseFRANCJA, Advanced International Wrist Surgery Course

FRANCJA

 

POLSKA Kurs anstezjologii regionalej w znieczuleniu kończyny górnejPOLSKA Kurs anstezjologii regionalej w znieczuleniu kończyny górnej

POLSKA

 

RUMUNIA
Congress of the Federation of European Societes for Surgery of the HandRUMUNIA Congress of the Federation of European Societes for Surgery of the Hand

RUMUNIA

POLSKA VII ZJazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii RękiPOLSKA VII ZJazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki

POLSKA

 

TURCJA
Certificate Federation of European Societes for Surgery of the HandTURCJA Certificate Federation of European Societes for Surgery of the Hand

TURCJA

 

POLSKA
VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii RękiPOLSKA VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki

POLSKA

 

POLSKA 100-lecie Ortopedii i Traumatologii Narządu RuchuPOLSKA 100-lecie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

POLSKA

 

POLSKA
Kurs Chirurgia ręki i rekonstrukcyjnaPOLSKA Kurs Chirurgia ręki i rekonstrukcyjna

POLSKA

 

RUMUNIA
Certificate Federation of European Societes for Surgery of the HandRUMUNIA Certificate Federation of European Societes for Surgery of the Hand

RUMUNIA

 

POLSKA
Artroskopia barkuPOLSKA Artroskopia barku

POLSKA

 

POLSKA International Course in Shoulder, Elbow & Wrist SurgeryPOLSKA International Course in Shoulder, Elbow & Wrist Surgery

POLSKA

 

RUMUNIA
European Wrist Arthroscopy Society CourseRUMUNIA European Wrist Arthroscopy Society Course

RUMUNIA

 

Certyfikat CZŁONKA Polskiego Towarzystwa Chirurgi RękiCertyfikat CZŁONKA Polskiego Towarzystwa Chirurgi Ręki

CERTYFIKAT CZŁONKA PTCHR

 

POLSKA
VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii RękiPOLSKA VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki

POLSKA 

 

POLSKA XL Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa OrtopedycznegoPOLSKA XL Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego

POLSKA

 

POLSKA International Course in Shoulder, Elbow & Wrist SurgeryPOLSKA International Course in Shoulder, Elbow & Wrist Surgery

POLSKA

 

POLSKA
Kongres Europejski FESSHPOLSKA Kongres Europejski FESSH

POLSKA

 

POLSKA
Kongres Europejski FESSHPOLSKA Kongres Europejski FESSH

POLSKA

 

POLSKA
Techniki leczenia deformacji stopyPOLSKA Techniki leczenia deformacji stopy

POLSKA
Kurs MikrochirurgiiPOLSKA Kurs Mikrochirurgii

Polska
Kurs Zastosowanie płytkopochodnych czynników wzrostuPolska Kurs Zastosowanie płytkopochodnych czynników wzrostu

POLSKA
Sympozjum Radiologiczno - OrtopedycznePOLSKA Sympozjum Radiologiczno - Ortopedyczne

Wrodzone wady stópWrodzone wady stóp

Nowoczesne zagadnienia osteosyntezyNowoczesne zagadnienia osteosyntezy

Postępy w leczeniu schorzeń stawu barkowegoPostępy w leczeniu schorzeń stawu barkowego

Copied by HANDPROJECT Clinic